מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   בחינת בית   מועד א : 22/05/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 21.2.20 שעה 9:00 ,בחינת ביניים

מועד ב : 19/06/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 16.6.20 שעת לקיחה 09:00 ,בחינת ביניים

0626239201   Transnational Literature   ד"ר סוניה וינר   עבודה   מועד א : 12/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות