מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626206403   פרוסמינר כתיבה באנגלית - Writing Proseminar in English   ד"ר רובין בגון   עבודה   02/07/2020  09:00     

בהצלחה בבחינות