מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626168701   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   בחינה   11/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
0626168701   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   ד"ר יעל שטרנהל   עבודה   23/12/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות