מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   בחינה   מועד א : 13/12/2019 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

מועד ב : 17/01/2020 בשעה : 09:00 ; בחינת ביניים

0626151101   מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies   ד"ר פרומר יואב   עבודה   מועד א : 12/03/2020 בשעה : 11:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות