מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינה   16/02/2020  13:00  15/03/2020  16:00 
0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   בחינת בית   21/05/2020  09:00     
0626150001   מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture   ד"ר ספנסר מוריסון   עבודה   מועד א : 15/12/2019 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל


בהצלחה בבחינות