מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626127801   מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1   ד"ר יונתן סטבסקי   בחינת בית   מועד א : 28/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 26.7.20 שעת לקיחה :09:00 , יפורסם ויוגש במודל

מועד ב : 21/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה : 19.8.20שעת לקיחה : 09:00 , יפורסם ויוגש במודל


בהצלחה בבחינות