מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת בית   מועד א : 01/05/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה: 1.5.20 שעת לקיחה 09:00 , יוגש במודל

מועד ב : 05/06/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה : 5.6.20 שעת לקיחה: 09:00 , יוגש במודל

0626125001   מבוא לתיאוריה Introduction to Theory   ד"ר ניר עברון   בחינת בית   19/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות