מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינה   09/02/2020  09:00  01/03/2020  09:00 
0626121701   ניתוח שירה Poetry Analysis   ד"ר רועי טרטקובסקי   בחינת בית   13/12/2019  09:00  24/01/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות