מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   בחינת בית   מועד א : 07/05/2020 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה: 5.5.20 שעת לקיחה: 13:00 , בחינת אמצע ,יפורסם במודל

מועד ב : 18/06/2020 בשעה : 16:00 ; תאריך לקיחה : 16.6.20שעת לקיחה: 13:00 ,בחינת אמצע,יפורסם במודל

0626120801   ניתוח סיפורת Narrative Analysis   פרופ' אילנה גומל   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.07.20 שעת לקיחה 13:00 , יתפרסם במודל

מועד ב : 27/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 25.8.20 שעת לקיחה 13:00 ,יתפרסם במודל


בהצלחה בבחינות