מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0626114204   Basic Academic Writing in English-- מיומניות יסוד - כתיבה אק   גב' לואיס חייט   עבודה   30/01/2020  13:00     

בהצלחה בבחינות