מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0622203001   מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**   ד"ר משה מורד   בחינה   06/02/2020  09:00  08/03/2020  16:00 

בהצלחה בבחינות