מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621197201   מבוא לאמריקה הבריטית וארצות הברית 1877-1630   פרופ' מיכאל זכים   בחינת בית   מועד א : 06/07/2020 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 2.7.2020 .שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 14/08/2020 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 10.8.2020 .שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות