מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621197101   סוגיות יסוד בהיסטוריה אמריקאית, 1865-1492   ד"ר יעל שטרנהל   בחינת בית   מועד א : 22/07/2020 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 20.7.20 .שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/08/2020 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 16.8.20. שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות