מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621197001   כינונה ועיצובה של ארצות הברית   פרופ' אייל נווה   בחינת בית   מועד א : 10/02/2020 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 6.2.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/03/2020 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 1.3.2020. שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות