מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621182101   אירופה 1989-1917: קונפליקטים חברתיים ופוליטיים   ד"ר שגיא שפר   בחינה   19/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות