מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621121601   התרבות הנוצרית במערב, מישו ועד קלווין   פרופ' אביעד קליינברג   בחינה   14/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות