מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621116501   נשים, גברים ומודרניות: מגדר והיסטוריה, 2020-1700   פרופ' בלהה מלמן   בחינת בית   מועד א : 10/07/2020 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 8.7.20 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 04/09/2020 בשעה : 13:00 ; מועד לקיחה 2.9.20. שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות