מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0621108601   המאה האמריקנית   פרופ' אייל נווה   בחינה   27/01/2020  13:30  26/02/2020  13:00 

בהצלחה בבחינות