מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618103202   מבוא לפילוסופיה חדשה   פרופ' צבי טאובר   בחינת בית   מועד א : 29/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 26.7.2020, שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 09/09/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 6.9.2020, שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות