מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0618101901   מבוא לפילוסופיה פוליטית   פרופ' אסף שרון   בחינה   30/01/2020  09:00  13/03/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות