מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0616201401   שפינוזה והולדת החילוניות היהודית בעת החדשה   ד"ר גובני יובל   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג


בהצלחה בבחינות