מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0616200801   ריטואלים בהלכה, מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי**   פרופ' ישי רוזן-צבי   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות