מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0612602301   From Generation to Generation: The Bible Through Other Eyes   ד"ר דיאנה ליפטון   בחינת בית   מועד א : 21/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16.02.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/03/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.03.2020 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות