מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0612214101   הורים וילדים במקרא   ד"ר טליה סוצקובר   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 16/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 16/08/2020 שעת לקיחה 09:00


בהצלחה בבחינות