מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0608360401   למה יש רק מארי קירי אחת: פילוסופיה, פמיניזם ומדע   גב' מאיה רומן   עבודה   מועד א : 03/09/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התוכנית למגדר


בהצלחה בבחינות