מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0608340101   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   בחינה   28/01/2020  13:00  03/03/2020  13:00 

בהצלחה בבחינות