מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0608112201   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   בחינה   03/02/2020  13:00  05/03/2020  13:00 

בהצלחה בבחינות