בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת ביניים   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   18/11/2021  09:00  09/12/2021  09:00 
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר א'     06/01/2022  09:00     
בחינה   עיור, ערים, עירוניות   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   10/01/2022  09:00  06/02/2022  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגאוגרפים   מר חנן אבי   11/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   12/01/2022  09:00  08/02/2022  09:00 
בחינה   שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   12/01/2022  09:00  08/02/2022  09:00 
בחינה   חופי הים התיכון של ישראל   ד"ר צבי רון   13/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
בחינה   גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   16/01/2022  09:00  09/02/2022  09:00 
בחינה   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   18/01/2022  09:00  13/02/2022  09:00 
בחינה   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   19/01/2022  09:00  14/02/2022  09:00 
בחינה   תכנון עירוני   גב' צור הדס   20/01/2022  09:00  16/02/2022  09:00 
בחינה   חישה מרחוק   גב' דניאלה הלר   23/01/2022  09:00  17/02/2022  09:00 
בחינה   מבוא לגאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   גב' אירינה רוגוזובסקי   24/01/2022  09:00  03/03/2022  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר מתן סינגר   25/01/2022  09:00  24/02/2022  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   26/01/2022  09:00  24/02/2022  09:00 
בחינה   גאוגרפיה רפואית וסביבה   פרופ' מיכה הופ   27/01/2022  09:00  03/03/2022  09:00 
בחינה   מבוא כללי לתכנות (פייתון)   מר ראזי זיידאן   30/01/2022  09:00  10/03/2022  09:00 
בחינה   מבוא לקיימות עירונית   ד"ר רונן-רותם אורלי   31/01/2022  09:00  10/03/2022  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר ב'     09/06/2022  09:00     
בחינה   היסטוריה עירונית בראי התכנון   ד"ר ירון בלסלב   13/06/2022  09:00  10/07/2022  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   13/06/2022  09:00  10/07/2022  09:00 
בחינה   מבוא לגאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   מר גולן בן דור   14/06/2022  09:00  11/07/2022  09:00 
בחינה   מי שתייה, סניטציה והיגיינה   פרופ' דרור אבישר   15/06/2022  09:00  11/07/2022  09:00 
בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   19/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 19/06/2022 בשעה : 09:00 ; החזרת בחינת הבית בתאריך 22/06/2022

מועד ב : 11/07/2022 בשעה : 09:00 ; החזרת בחינת הבית בתאריך 14/07/2022

בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   20/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
בחינה   גאופוליטיקה של מזה"ת   ד"ר אמנון קרטין   21/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
בחינה   מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') - שיעור   גב' אירינה רוגוזובסקי   22/06/2022  09:00  25/07/2022  09:00 
בחינה   ניהול משאבי מים תחת תנאים כרוניים של מחסור   פרופ' דרור אבישר   26/06/2022  09:00  20/07/2022  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   28/06/2022  09:00  25/07/2022  09:00 
בחינה   טיפול בפסולת בישראל   ד"ר ירון בלסלב   29/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
בחינה   העיר ואיכות הסביבה   ד"ר עידן פורת   03/07/2022  09:00  26/07/2022  09:00 
בחינה   תחבורה וקיימות   ד"ר מתן סינגר   04/07/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
בחינה   יישומי ממ"ג בתכנון   ד"ר עידן פורת   05/07/2022  09:00  28/07/2022  09:00 
בחינה   התנהגות מרחבית בסביבה עירונית   פרופ' יצחק אומר   06/07/2022  09:00  31/07/2022  09:00 

בהצלחה בבחינות