בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת ביניים   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   26/11/2020  09:00  17/12/2020  09:00 
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר א'     14/01/2021  09:00     
בחינה   עיור, ערים, עירוניות   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   18/01/2021  08:50  14/02/2021  08:50 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   19/01/2021  08:50  14/02/2021  08:50 
בחינה   אקלים א"י   פרופ' הדס סערוני   20/01/2021  08:50  15/02/2021  08:50 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי   21/01/2021  08:50  16/02/2021  08:50 
בחינה   טיפול בפסולת בישראל   ד"ר ירון בלסלב   24/01/2021  08:50  18/02/2021  08:50 
בחינת בית   מבוא לגאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי   מועד א : 25/01/2021 בשעה : 08:50 ; החזרת הבחינה ב - 28.1.2021 בשעה 08:50

מועד ב : 21/02/2021 בשעה : 08:50 ; החזרת הבחינה ב - 24.2.2021 בשעה 08:50

בחינה   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   26/01/2021  08:50  21/02/2021  08:50 
בחינה   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   27/01/2021  08:50  22/02/2021  08:50 
בחינת בית   תכנון עירוני   גב' צור הדס   מועד א : 28/01/2021 בשעה : 08:50 ; החזרת הבחינה ב - 28.1.2021 בשעה 15:00

מועד ב : 23/02/2021 בשעה : 08:50 ; החזרת הבחינה ב - 23.2.2021 בשעה 15:00

בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   31/01/2021  08:50  25/02/2021  08:50 
בחינת בית   חישה מרחוק   פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי   מועד א : 31/01/2021 בשעה : 08:50 ; החזרת הבחינה ב - 3.2.2021 בשעה 08:50

מועד ב : 25/02/2021 בשעה : 08:50 ; החזרת הבחינה ב - 1.3.2021 בשעה 08:50

בחינה   סטטיסטיקה לגאוגרפים - שיעור   מר רוטבוים אביעד   02/02/2021  08:50  02/03/2021  08:50 
בחינה   גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   04/02/2021  08:50  11/03/2021  08:50 
בחינה   גאוגרפיה רפואית וסביבה   פרופ' מיכה הופ   07/02/2021  08:50  02/03/2021  08:50 
בחינה   מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   פרופ' יצחק בננסון   10/02/2021  08:50  04/03/2021  08:50 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר ב'     17/06/2021  09:00     
בחינה   היסטוריה עירונית בראי התכנון   ד"ר ירון בלסלב   20/06/2021  09:00  14/07/2021  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   20/06/2021  09:00  14/07/2021  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   21/06/2021  09:00  15/07/2021  09:00 
בחינה   מי שתייה, סניטציה והיגיינה   פרופ' דרור אבישר   24/06/2021  09:00  20/07/2021  09:00 
בחינה   אקלים העיר   פרופ' עודד פוצ'טר   27/06/2021  09:00  21/07/2021  09:00 
בחינה   מבוא לגאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   פרופ' יצחק בננסון   29/06/2021  09:00  25/07/2021  09:00 
בחינת בית   גאופוליטיקה של מים   ד"ר אמנון קרטין   מועד א : 30/06/2021 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה ב 30.6.2021 בשעה 15:00

מועד ב : 26/07/2021 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה ב 26.7.2021 בשעה 15:00

בחינה   ספקטרוסקופיה של קרקע וצמח מהמעבדה והחלל לטובת חקלאות מתקדמת   Prof. JOSE DEMATTE   01/07/2021  14:00  26/07/2021  14:00 
בחינה   טיפול במים ושפכים   פרופ' דרור אבישר   04/07/2021  09:00  27/07/2021  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   05/07/2021  09:00  28/07/2021  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 11/07/2021 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה ב 14.7.2021 בשעה 13:00

מועד ב : 29/07/2021 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה ב 3.8.2021 בשעה 13:00


בהצלחה בבחינות