בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת ביניים   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   28/11/2019  09:00  12/12/2019  09:00 
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר א'     23/01/2020  09:00     
בחינה   עיור, ערים, עירוניות   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   27/01/2020  09:00  23/02/2020  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   28/01/2020  09:00  24/02/2020  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה סינופטית   פרופ' הדס סערוני   29/01/2020  09:00  25/02/2020  09:00 
בחינה   גאוגרפיה כלכלית   פרופ' מיכאל סופר   30/01/2020  09:00  26/02/2020  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   02/02/2020  09:00  27/02/2020  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   02/02/2020  09:00  27/02/2020  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   03/02/2020  09:00  01/03/2020  09:00 
בחינה   אזורי אקלים   פרופ' הדס סערוני   04/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
בחינה   תכנון עירוני   פרופ' טלי חתוקה   05/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
בחינה   חישה מרחוק   פרופ' איל בן - דור   10/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   10/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
בחינה   חופי הים התיכון של ישראל   ד"ר צבי רון   11/02/2020  09:00  12/03/2020  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של תיירות ופנאי   ד"ר עמית בירנבוים   12/02/2020  09:00  15/06/2020  14:00 
בחינה   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   13/02/2020  09:00  15/06/2020  14:00 
בחינה   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   13/02/2020  09:00  26/06/2020  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית וסביבה   פרופ' מיכה הופ   16/02/2020  09:00  26/06/2020  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב' ביתן (טליתמן) מיכל   17/02/2020  09:00  15/06/2020  14:00 
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   מר ניר פולמן   18/02/2020  09:00  06/04/2020  09:00 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   05/03/2020  09:00  02/04/2020  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   גאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין          
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר ב'     25/06/2020  09:00     
בחינה   שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   28/06/2020  09:00  26/07/2020  09:00 
בחינה   היסטוריה עירונית בראי התכנון   ד"ר ירון בלסלב   29/06/2020  09:00  27/07/2020  09:00 
בחינת בית   גיאוגרפיה סביבתית של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   06/07/2020  09:00  02/08/2020  09:00 
בחינה   בריאות, מקום וחברה   ד"ר עמית בירנבוים   07/07/2020  09:00  03/08/2020  09:00 
בחינה   מבוא לגאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   פרופ' יצחק בננסון   07/07/2020  09:00  03/08/2020  09:00 
בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   08/07/2020  09:00  04/08/2020  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 08/07/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 14/07/2020

מועד ב : 04/08/2020 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 11/08/2020

בחינה   חישה מרחוק היפרספקטרלית   פרופ' איל בן - דור   14/07/2020  09:00  06/08/2020  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   14/07/2020  09:00  06/08/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות