בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  אדם, מכונה,מרחב: הגיאוגרפיה האנושית של הטכנולוגיה   ד"ר אריאל הנדל          
  זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה   ד"ר עמית בירנבוים          
  יסודות הגיאוגרפיה החברתית והתרבותית   פרופ' טובי פנסטר          
  מודלים מתמטיים בגיאוגרפיה   פרופ' יצחק בננסון          
  מיומנויות במחקר וכתיבה מדעית   פרופ' דרור אבישר          
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה     10/01/2019  09:00     
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה העירונית   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   14/01/2019  09:00  10/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   15/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   אקלים א"י   פרופ' הדס סערוני   16/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   20/01/2019  09:00  13/02/2019  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   21/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   22/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י   ד"ר צבי רון   24/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה המדינית   ד"ר אמנון קרטין   24/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   תכנון עירוני   פרופ' טלי חתוקה   27/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   28/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות החישה מרחוק   פרופ' איל בן - דור   30/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   31/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינת בית   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   מועד א : 31/01/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 06/02/2019

מועד ב : 25/02/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 03/03/2019

בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   פרופ' יצחק בננסון ,גב' אירינה רוגוזובסקי   03/02/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב טליתמן מיכל   03/02/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית   ד"ר ירון בלסלב   04/02/2019  09:00  28/02/2019  09:00 
בחינה   ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   05/02/2019  09:00  07/03/2019  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של תיירות ופנאי   ד"ר עמית בירנבוים   06/02/2019  09:00  14/03/2019  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה     13/06/2019  09:00     
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   16/06/2019  09:00  14/07/2019  09:00 
בחינה   יסודות שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   17/06/2019  09:00  15/07/2019  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית   פרופ' מיכאל סופר   18/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   18/06/2019  09:00  16/07/2019  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   19/06/2019  09:00  17/07/2019  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה יישומית   ד"ר ברוך זיו   23/06/2019  09:00  18/07/2019  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   24/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   מר ניר פולמן   25/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינת בית   תהליכי זיהום וטיפול במים   פרופ' דרור אבישר   מועד א : 26/06/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזראת בחינת הבית: 02/07/2019

מועד ב : 23/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 29/07/2019

בחינה   בריאות, מקום וחברה   ד"ר עמית בירנבוים   27/06/2019  09:00  24/07/2019  09:00 
בחינה   הידרוגיאולוגיה ושימוש בעוקבים כימיים   פרופ' דרור אבישר   01/07/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק אקטיבית ופסיבית   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   02/07/2019  09:00  30/07/2019  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 02/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 08/07/2019

מועד ב : 30/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 05/08/2019

בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   03/07/2019  09:00  31/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות