בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה     10/01/2019  09:00     
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה העירונית   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   14/01/2019  09:00  10/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   15/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   אקלים א"י   פרופ' הדס סערוני   16/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   20/01/2019  09:00  13/02/2019  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   21/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   22/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   הכשרת הקרקע באזורים הרריים בא"י   ד"ר צבי רון   24/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה המדינית   ד"ר אמנון קרטין   24/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   תכנון עירוני   פרופ' טלי חתוקה   27/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   28/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות החישה מרחוק   פרופ' איל בן - דור   30/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   31/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינת בית   חוקי תכנון ובניה: היבטים משפטיים וכלכליים   ד"ר בועז ברזילי   מועד א : 31/01/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 06/02/2019

מועד ב : 25/02/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 03/03/2019

בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   פרופ' יצחק בננסון ,גב' אירינה רוגוזובסקי   03/02/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב טליתמן מיכל   03/02/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית   ד"ר ירון בלסלב   04/02/2019  09:00  28/02/2019  09:00 
בחינה   ניהול מידע לוויני למחקר סביבתי   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   05/02/2019  09:00  07/03/2019  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של תיירות ופנאי   ד"ר עמית בירנבוים   06/02/2019  09:00  14/03/2019  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה     13/06/2019  09:00     
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   16/06/2019  09:00  14/07/2019  09:00 
בחינה   יסודות שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   17/06/2019  09:00  15/07/2019  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה הכלכלית   פרופ' מיכאל סופר   18/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   18/06/2019  09:00  16/07/2019  09:00 
בחינה   אקלים העיר   פרופ' עודד פוצ'טר   19/06/2019  09:00  17/07/2019  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   19/06/2019  09:00  17/07/2019  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה יישומית   ד"ר ברוך זיו   23/06/2019  09:00  18/07/2019  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   24/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   מר ניר פולמן   25/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   ניהול אגמים ואגני היקוות   פרופ' דרור אבישר   26/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינת בית   תהליכי זיהום וטיפול במים   פרופ' דרור אבישר   מועד א : 26/06/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזראת בחינת הבית: 02/07/2019

מועד ב : 23/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 29/07/2019

בחינה   בריאות, מקום וחברה   ד"ר עמית בירנבוים   27/06/2019  09:00  24/07/2019  09:00 
בחינה   שיטות מחקר איכותניות   ד"ר עמית בירנבוים   30/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   הידרוגיאולוגיה ושימוש בעוקבים כימיים   פרופ' דרור אבישר   01/07/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   ניטור זיהום אוויר באמצעות חישה מרחוק אקטיבית ופסיבית   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   02/07/2019  09:00  30/07/2019  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 02/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 08/07/2019

מועד ב : 30/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת הבית: 05/08/2019

בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   03/07/2019  09:00  31/07/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות