בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת ביניים   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   18/11/2021  09:00  09/12/2021  09:00 
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר א'     06/01/2022  09:00     
בחינה   עיור, ערים, עירוניות   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   10/01/2022  09:00  06/02/2022  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגאוגרפים   מר חנן אבי   11/01/2022  08:50  07/02/2022  08:50 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   12/01/2022  09:00  08/02/2022  09:00 
בחינה   שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   12/01/2022  09:00  08/02/2022  08:50 
בחינה   חופי הים התיכון של ישראל   ד"ר צבי רון   13/01/2022  09:00  07/02/2022  09:00 
בחינת בית   גאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   מועד א : 16/01/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרה 16/01/2022 בשעה 17:00

מועד ב : 09/02/2022 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרה: 09/02/2022 בשעה 17:00

בחינת בית   הידרוגיאולוגיה, כלים כימיים ואיזוטופים   פרופ' דרור אבישר   מועד א : 19/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 19.1.2022 בשעה 21:00

מועד ב : 14/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 14.2.2022 בשעה 21:00

בחינת בית   תכנון עירוני   גב' צור הדס   מועד א : 20/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 20.1.2022 בשעה 17:00

מועד ב : 16/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 16.2.2022 בשעה 17:00

בחינה   חישה מרחוק   גב' דניאלה הלר   23/01/2022  08:50  17/02/2022  08:50 
בחינה   מבוא לגאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   גב' אירינה רוגוזובסקי   24/01/2022  08:50  03/03/2022  09:00 
בחינת בית   שיטות מחקר כמותיות   ד"ר מתן סינגר   מועד א : 25/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 25.1.2022 בשעה 17:00

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 24.2.2022 בשעה 17:00

בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   מועד א : 26/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 26.1.2022 בשעה 13:00

מועד ב : 24/02/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 24.2.2022 בשעה 13:00

בחינת בית   גאוגרפיה רפואית וסביבה   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 27/01/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 27.1.2022 בשעה 21:00

מועד ב : 03/03/2022 בשעה : 09:00 ; מועד החזרת הבחינה 3.3.2022 בשעה 21:00

בחינה   מבוא לקיימות עירונית   ד"ר רונן-רותם אורלי   31/01/2022  08:50  10/03/2022  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה - תום סמסטר ב'     09/06/2022  09:00     
בחינה   היסטוריה עירונית בראי התכנון   ד"ר ירון בלסלב   13/06/2022  09:00  10/07/2022  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   13/06/2022  09:00  10/07/2022  09:00 
בחינה   מבוא לגאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   מר גולן בן דור   14/06/2022  09:00  11/07/2022  09:00 
בחינה   מי שתייה, סניטציה והיגיינה   פרופ' דרור אבישר   15/06/2022  09:00  11/07/2022  09:00 
בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   19/06/2022  09:00  13/07/2022  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   20/06/2022  09:00  17/07/2022  09:00 
בחינה   גאופוליטיקה של מזה"ת   ד"ר אמנון קרטין   21/06/2022  09:00  19/07/2022  09:00 
בחינה   מערכות מידע גאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב') - שיעור   גב' אירינה רוגוזובסקי   22/06/2022  09:00  25/07/2022  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   28/06/2022  09:00  25/07/2022  09:00 
בחינה   טיפול בפסולת בישראל   ד"ר ירון בלסלב   29/06/2022  09:00  24/07/2022  09:00 
בחינה   תחבורה וקיימות   ד"ר מתן סינגר   04/07/2022  09:00  27/07/2022  09:00 
בחינת בית   התנהגות מרחבית בסביבה עירונית   פרופ' יצחק אומר   מועד א : 06/07/2022 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה בתאריך 08/07/2022 בשעה 10:00

מועד ב : 31/07/2022 בשעה : 09:00 ; החזרת הבחינה בתאריך 02/08/2022 בשעה 10:00


בהצלחה בבחינות