סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה     18/01/2018  09:00     
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה העירונית   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   22/01/2018  09:00  18/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה א'- מיפוי וחישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   23/01/2018  09:00  18/02/2018  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה הסינופטית   פרופ' הדס סערוני   24/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של תיירות ופנאי   ד"ר עמית בירנבוים   25/01/2018  09:00  20/02/2018  09:00 
בחינה   תכנון תואם אקלים וסביבה   פרופ' עודד פוצ'טר   25/01/2018  09:00  20/02/2018  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה רפואית   פרופ' מיכה הופ   28/01/2018  09:00  21/02/2018  09:00 
בחינה   מבוא לסביבת האדם: מרחב, מקום וסביבה   פרופ' יובל פורטוגלי   29/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00 
בחינה   יסודות הגיאוגרפיה המדינית   ד"ר אמנון קרטין   30/01/2018  09:00  25/02/2018  09:00 
בחינה   יסודות ההידרוגיאולוגיה   פרופ' דרור אבישר   31/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   אתיקה סביבתית   ד"ר דניאל מישורי   01/02/2018  09:00  26/02/2018  09:00 
בחינה   שיטות מחקר כמותיות   פרופ' יצחק בננסון   04/02/2018  09:00  27/02/2018  09:00 
בחינת בית   זרמים מתודולוגיים בגיאוגרפיה   ד"ר עמית בירנבוים   מועד א : 04/02/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 08/02/2018

מועד ב : 27/02/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 04/03/2018

בחינה   תכנון עירוני   ד"ר טלי חתוקה   05/02/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   סטטיסטיקה לגיאוגרפים   גב מיכל בן נוח טליטמן   06/02/2018  09:00  28/02/2018  09:00 
בחינה   יסודות החישה מרחוק   ד"ר אלכסנדרה צ'ודנובסקי   07/02/2018  09:00  08/03/2018  09:00 
בחינה   חישה מרחוק למתקדמים   פרופ' איל בן - דור   08/02/2018  09:00  08/03/2018  09:00 
בחינה   מערכות מידע גיאוגרפיות מתקדמות (ממ"ג ב')   פרופ' יצחק בננסון   11/02/2018  09:00  15/03/2018  09:00 
בחינת בית   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג) - שיעור השלמה   מר ניר פולמן   מועד א : 11/02/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 15/02/2018

מועד ב : 15/03/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 20/03/2018

בחינה   יסודות הגיאוגרפיה ההיסטורית   ד"ר ירון בלסלב   12/02/2018  09:00  22/03/2018  09:00 
בחינה   קרקעות ישראל   פרופ' איל בן - דור   13/02/2018  09:00  22/03/2018  09:00 
בחינה   יסודות כימיה ופיזיקה לגיאוגרפיה פיזית   מר ירון עוגן   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00 

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת ביניים   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר   10/05/2018  09:00  24/05/2018  09:00 
בחינה   בחינת גמר בע"פ ללא תזה     14/06/2018  09:00     
בחינה   גיאוגרפיה היסטורית סביבתית בעת החדשה   ד"ר ירון בלסלב   17/06/2018  09:00  09/07/2018  09:00 
בחינה   יסודות שינויי אקלים   פרופ' הדס סערוני   18/06/2018  09:00  10/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא למדעי כדור הארץ   פרופ' דרור אבישר   19/06/2018  09:00  11/07/2018  09:00 
בחינה   עיר ופרבר   ד"ר אורנה צפריר-ראובן   20/06/2018  09:00  12/07/2018  09:00 
בחינת בית   טיפול במים ובשפכים   פרופ' דרור אבישר   מועד א : 20/06/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 25/06/2018

מועד ב : 15/07/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 19/07/2018

בחינה   חופי הים התיכון של ישראל   ד"ר צבי רון   24/06/2018  09:00  16/07/2018  09:00 
בחינה   אזורי אקלים   פרופ' הדס סערוני   25/06/2018  09:00  17/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לגיאואינפורמטיקה ב' (ממ"ג א)   פרופ' יצחק בננסון   26/06/2018  09:00  18/07/2018  09:00 
בחינה   אדמה, קרקע וטריטוריה בעידן הפוסט מודרני   ד"ר אמנון קרטין   27/06/2018  09:00  19/07/2018  09:00 
בחינה   שיטות מחקר איכותניות   ד"ר טלי חתוקה   01/07/2018  09:00  23/07/2018  09:00 
בחינה   מטאורולוגיה יישומית   ד"ר ברוך זיו   02/07/2018  09:00  24/07/2018  09:00 
בחינה   מבוא לאקלים ובעיות הסובב   פרופ' עודד פוצ'טר   03/07/2018  09:00  25/07/2018  09:00 
בחינה   בריאות, מקום וחברה   ד"ר עמית בירנבוים   04/07/2018  09:00  26/07/2018  09:00 
בחינת בית   אפידמיולוגיה סביבתית   פרופ' מיכה הופ   מועד א : 04/07/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 10/07/2018

מועד ב : 26/07/2018 בשעה : 09:00 ; תאריך החזרת בחינת בית 01/08/2018

בחינה   יחסי גומלין בין קרקע וסביבה בישראל   פרופ' איל בן - דור   05/07/2018  09:00  29/07/2018  09:00 
בחינה   גיאוגרפיה של המזרח התיכון   ד"ר אמנון קרטין   08/07/2018  09:00  30/07/2018  09:00 

בהצלחה בבחינות