א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה אמריקאית   1110213501   הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית   23/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110613001   הפרעות נפשיות מנקודת מבט פסיכיאטרית ואנטי-פסיכיאטרית   08/07/2020  13:00  29/07/2020  13:00 
בחינה   1110210201   המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים   12/07/2020  09:00  13/08/2020  09:00 
בחינת בית   1110613201   מדינת הרווחה בישראל להשלמות   מועד א : 19/07/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 19.7, מחזירים 26.7

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 09:00 ; מבחו בית: לוקחים 16.8, מחזירים 23.8


בהצלחה בבחינות