א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1110302701   התיאוריה של הפרקטיקה ג'   10/02/2020  13:00  04/03/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110326601   התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה   03/02/2020  09:00  19/02/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110349001   דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים   03/02/2020  13:00  19/09/2019  13:00 
בחינת בית   1110374201   ילדות בחברה הערבית   מועד א : 17/02/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 17.2, מחזירים 24.2

מועד ב : 22/03/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 22.3, מחזירים 29.3

עבודה   1110372601   סוגיות ביחס לחולי פיזי בילדים   26/02/2020  09:00     

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1110344401   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   15/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
בחינה   1110344402   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   15/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
בחינה   1110344403   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   15/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
בחינה   1110344404   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   15/07/2020  09:00  16/08/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110329801   התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום   08/07/2020  09:00  26/07/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות