א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1110280401   מבוא לסטטיסטיקה   מועד א : 04/02/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן מעשי SPSS - 5.2.20

מועד ב : 01/03/2020 בשעה : 09:00 ;

בחינה   1110282201   הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית   09/02/2020  09:00  25/02/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110212701   שיטות מחקר   16/02/2020  13:00  03/03/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110213501   הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית   23/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
בחינת בית   1110281901   שירותי רווחה והבטחת הכנסה: עבודה סוציאלית למיצוי זכויות חברת   מועד א : 26/01/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 26.1, מחזירים 2.2

מועד ב : 01/03/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 1.3, מחזירים 8.3

בחינת בית   1110281801   התיאוריה של הפרקטיקה ב'   מועד א : 23/02/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 23.2, מחזירים 1.3

מועד ב : 22/03/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 22.3, מחזירים 29.3

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1110280101   פסיכופתולוגיה   05/07/2020  09:00  19/07/2020  09:00 
בחינה   1110210201   המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים   12/07/2020  09:00  13/08/2020  09:00 
בחינה   1110212901   המשפחה כמערכת   19/07/2020  09:00  19/08/2020  09:00 

בהצלחה בבחינות