א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1110113401   מבוא למחקר איכותני   30/01/2020  09:00  01/03/2020  09:00 
בחינה   1110111201   מבוא לרווחה חברתית   05/02/2020  09:00  03/03/2020  09:00 
בחינה   1110112001   מבוא למשפט   10/02/2020  09:00  12/03/2020  09:00 
בחינה   1110500701   פילוסופיה של המדע   16/02/2020  09:00  02/03/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110180201   מושגי יסוד בפסיכולוגיה   23/02/2020  13:00  05/03/2020  09:00 

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   1110112901   מדינת הרווחה בישראל   13/07/2020  09:00  17/08/2020  09:00 
בחינה   1110112101   היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית   27/07/2020  09:00  31/08/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110110601   פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים   06/07/2020  09:00  03/08/2020  09:00 
בחינה אמריקאית   1110212501   יסודות הפסיכולוגיה החברתית   20/07/2020  13:00  09/08/2020  13:00 
בחינת בית   1110180701   החברה בישראל   מועד א : 28/06/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 28.6, מחזירים 5.7

מועד ב : 02/06/2020 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 2.8, מחזירים 9.8


בהצלחה בבחינות