א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110326601   התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה**   21/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
  1110349001   דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים   21/01/2019  13:00  11/02/2019  13:00 
  1110302701   התיאוריה של הפרקטיקה ג'   28/01/2019  13:00  18/02/2019  09:00 
בחינת בית   1110329601   עבודה סוציאלית עם נשים מפרספקטיבה פמיניסטית   מועד א : 21/01/2019 בשעה : 09:00 ; *מ.בית: לוקחים 21.1 - 8.00 מחזירים 21.1 17.00

מועד ב : 25/02/2019 בשעה : 09:00 ; *מ.בית: לוקחים 25.2 8.00, מחזירים 25.2 17.00

בחינת בית   1110374201   ילדות בחברה הערבית   מועד א : 04/02/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 4.2, מחזירים 8.2

מועד ב : 04/03/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 4.3, מחזירים 8.3

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110329801   התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום   26/06/2019  09:00  15/07/2019  09:00 
  1110344401   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   03/07/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
  1110344402   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   03/07/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
  1110344403   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   03/07/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
  1110344404   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   03/07/2019  09:00  01/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות