א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110281901   שירותי רווחה והבטחת הכנסה: עבודה סוציאלית למיצוי זכויות חברת   20/01/2019  09:00  13/02/2019  09:00 
  1110212701   שיטות מחקר   27/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
  1110213501   הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית   03/02/2019  13:00  21/02/2019  09:00 
  1110280101   פסיכופתולוגיה   10/02/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינת בית   1110281801   התיאוריה של הפרקטיקה ב'   מועד א : 12/02/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 12.2, מחזירים 19.2

מועד ב : 12/03/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 12.3, מחזירים 19.3

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110282201   הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית   23/06/2019  09:00  14/07/2019  09:00 
  1110210201   המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים   01/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00 
  1110280401   מבוא לסטטיסטיקה   מועד א : 08/07/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן - 09.07.2019 SPSS

מועד ב : 31/07/2019 בשעה : 09:00 ;

  1110212901   המשפחה כמערכת   17/07/2019  09:00  19/08/2019  09:00 

בהצלחה בבחינות