א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) הגשת העבודות תתבצע ב-Moodle או לפי הכתוב בסילבוס הקורס.

* כל חשד להעתקה או רמייה מסוג אחר בכתיבת עבודות או בחינות יועבר ישירות ומיידית לטיפול ועדת המשמעת האוניברסיטאית.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110180601   היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית   17/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
  1110111201   מבוא לרווחה חברתית   23/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
  1110112001   מבוא למשפט   28/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
  1110500701   פילוסופיה של המדע   03/02/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
  1110180201   מושגי יסוד בפסיכולוגיה   07/02/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינת בית   1110113301   מבוא לעבודה סוציאלית   מועד א : 11/02/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 11.2, מחזירים 15.2

מועד ב : 11/03/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 11.3, מחזירים15.3

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110112101   היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית   24/06/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
  1110113001   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110113002   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110113003   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110113004   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110113005   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110113006   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110113007   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   07/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00 
  1110110601   פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים   14/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00 
  1110112901   מדינת הרווחה בישראל   22/07/2019  09:00  01/09/2019  09:00 
  1110113401   מבוא למחקר איכותני   28/07/2019  09:00  21/08/2019  09:00 
  1110212501   יסודות הפסיכולוגיה החברתית**   04/08/2019  13:00  04/09/2019  13:00 
עבודה   1110180701   החברה בישראל - תמורות ובעיות   מועד א : 16/06/2019 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 26.6, מחזירים 1.7

עבודה   1110110401   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110402   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110403   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110404   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110405   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110406   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110407   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110408   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110409   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110410   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110411   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     
עבודה   1110110412   יחסים בינאישיים בקבוצה   17/07/2019  09:00     

בהצלחה בבחינות