א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) עבודות נא להניח בתיבה מחוץ למזכירות הסטודנטים ליד חדר 109. את העבודות ניתן להגיש עד שעה 18:00 במועד שנקבע להגשה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110439201   מודלים ואסטרטגיות בטיפול בהתמכרויות   25/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
  1110452401   מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים   27/01/2016  09:00  17/02/2016  09:00 
  1110451501   התיאוריה והפרקטיקה של הקבוצה הקטנה   03/02/2016  09:00  22/02/2016  09:00 
  1110440301   ילדים במצבי טראומה   08/02/2016  09:00  17/02/2016  09:00 
  1110459001   תקווה וחוסן בראי הטראומה: הבטים תאורטיים וקליניים   10/02/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
  1110461301   סטטיסטיקה וניתוח נתונים**   מועד א : 14/02/2016 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים-14.2.16 מחזירים 21.2.16

מועד ב : 20/03/2016 בשעה : 09:00 ; *מבחן בית: לוקחים 20.3.16, מחזירים 27.3.16

  1110440133   מבוא למצבי לחץ וטראומה: זיהוי ואבחון   15/02/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
  1110426901   לראות, לשמוע, לפעול: עו"סים כסוכני שינוי מדיניות   29/02/2016  09:00     

סמסטר אב

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110481001   פרקטיקום ילד ונוער   04/07/2016  09:00  25/07/2016  09:00 
  1110481002   פרקטיקום ילד ונוער   04/07/2016  09:00  25/07/2016  09:00 
  1110481003   פרקטיקום ילד ונוער   04/07/2016  09:00  25/07/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110442301   בעיות רגשיות והתנהגותיות בילדים ובמתבגרים   27/06/2016  09:00  11/07/2016  09:00 
  1110459101   טיפול ממוקד במצבי פוסט טראומה: יישומים ברמת הפרט והקבוצה   27/06/2016  13:00  25/07/2016  13:00 
  1110452402   מיומנויות התערבות ישירה עם ילדים   29/06/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
  1110428401   תאוריות פסיכותרפיות, ויישומן בהתערבות פרטנית   06/07/2016  09:00  02/08/2016  09:00 
  1110439801   מושגי יסוד בפסיכולוגיה יונגיאנית   מועד א : 12/07/2016 בשעה : 09:00 ; *בית: לוקחים -12.7.16, מחזירים 17.7.16

מועד ב : 11/08/2016 בשעה : 09:00 ; *בית: לוקחים - 11.8.16, מחזירים-16.8.16


בהצלחה בבחינות