א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) עבודות נא להניח בתיבה מחוץ למזכירות הסטודנטים ליד חדר 109. את העבודות ניתן להגיש עד שעה 18:00 במועד שנקבע להגשה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110302701   התיאוריה של הפרקטיקה ג'   מועד א : 31/01/2016 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 31.1.16 מחזירים 4.2.16

מועד ב : 04/02/2016 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 29.2.16 מחזירים 3.3.16

  1110372601   סוגיות בבריאות ובחולי פיזי בקרב ילדים   04/02/2016  09:00  15/02/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110326601   התמודדות עם מצבי לחץ בתהליך ההגירה**   20/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
  1110329601   התערבות עם נשים בדחק ובמשבר   20/06/2016  09:00  04/07/2016  09:00 
  1110349001   דתיות ורוחניות כמשאבי התמודדות עם משברי חיים   20/06/2016  09:00  17/07/2016  09:00 
  1110329801   התערבויות קהילתיות באירועי אסון וחרום   27/06/2016  09:00  27/07/2016  09:00 
  1110348901   התנהגויות בסיכון   04/07/2016  09:00  29/08/2016  09:00 
  1110344401   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   12/07/2016  09:00  01/09/2016  09:00 
  1110344402   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   12/07/2016  09:00  01/09/2016  09:00 
  1110344403   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   12/07/2016  09:00  01/09/2016  09:00 
  1110344404   קבוצה כשיטת התערבות בעבודה סוציאלית   12/07/2016  09:00  01/09/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות