א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) עבודות נא להניח בתיבה מחוץ למזכירות הסטודנטים ליד חדר 109. את העבודות ניתן להגיש עד שעה 18:00 במועד שנקבע להגשה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110280101   פסיכופתולוגיה   20/01/2016  09:00  07/02/2016  09:00 
  1110212701   שיטות מחקר   24/01/2016  09:00  14/02/2016  09:00 
  1110213501   הקבוצה הקטנה בעבודה סוציאלית   27/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 
  1110210301   מערכות לאבטחת הכנסה   31/01/2016  09:00  24/02/2016  09:00 
  1110212901   המשפחה כמערכת   10/02/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
בחינת בית   1110281801   התיאוריה של הפרקטיקה ב'   מועד א : 16/02/2016 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 16.2.16 מחזירים 21.2.16

מועד ב : 14/03/2016 בשעה : 09:00 ; מבחן בית: לוקחים 14.03.16 מחזירים 20.3.16

עבודה   1110282101   ילדים בסיכון   31/01/2016  09:00  07/02/2016  09:00 

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110282201   הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית   19/06/2016  09:00  13/07/2016  09:00 
  1110210201   המסגרת החוקית והמוסדית של שירותי הרווחה האישיים   26/06/2016  09:00  18/08/2016  09:00 
  1110223701   שרותי רווחה אישיים   03/07/2016  09:00  28/08/2016  09:00 
  1110280401   מבוא לסטטיסטיקה   מועד א : 10/07/2016 בשעה : 09:00 ; *מבחן מעשי SPSS - 11.7.16 בשעה 9.00

מועד ב : 30/08/2016 בשעה : 09:00 ;


בהצלחה בבחינות