א) מומלץ להתעדכן במועדי הבחינה ובשעות, סמוך לתחילת תקופת הבחינות
ב) יש להגיע לבחינה חצי שעה לפני המועד עם תעודה מזהה הכוללת תמונה.
ג) חדרי הבחינה יפורסמו חצי שעה לפני תחילתה, על לוח מודעות בקומת הכניסה (מול עגלת הקפה).
ד) תלמידים המבקשים לשפר ציון, מתבקשים להירשם למועד ב' דרך "מידע אישי לתלמיד". בכל מקרה ניתן לגשת לבחינה גם ללא רישום.
ה) עבודות נא להניח בתיבה מחוץ למזכירות הסטודנטים ליד חדר 109. את העבודות ניתן להגיש עד שעה 18:00 במועד שנקבע להגשה.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110180601   היבטים סוציולוגיים של עבודה סוציאלית   21/01/2016  09:00  16/02/2016  09:00 
  1110111201   מבוא לרווחה חברתית   25/01/2016  09:00  21/02/2016  09:00 
  1110500701   פילוסופיה של המדע   07/02/2016  09:00  18/02/2016  09:00 
  1110180201   מושגי יסוד בפסיכולוגיה   11/02/2016  09:00  25/02/2016  09:00 
בחינה   1110112001   מבוא למשפט   28/01/2016  09:00  23/02/2016  09:00 
בחינת בית   1110113301   מבוא לעבודה סוציאלית   מועד א : 31/01/2016 בשעה : 09:00 ; *בחינת בית: לוקחים ב-31.1 מחזירים ב-4.2

מועד ב : 21/02/2016 בשעה : 09:00 ; *בחינת בית: לוקחים ב-21.2 מחזירים ב-25.2

סמסטר ב'

סוג   מס' קורס   שם קורס   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
  1110112901   מדינת הרווחה בישראל   15/06/2016  09:00  26/07/2016  09:00 
  1110112101   היבטים כלכליים בעבודה סוציאלית   21/06/2016  09:00  02/08/2016  09:00 
  1110113001   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   28/06/2016  09:00  18/08/2016  09:00 
  1110113002   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   28/06/2016  09:00  18/08/2016  09:00 
  1110113003   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   28/06/2016  09:00  18/08/2016  09:00 
  1110113004   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   28/06/2016  09:00  18/08/2016  09:00 
  1110113005   מיומנויות התערבות א: שיטות ראיון והבניית הקשר המסייע   28/06/2016  09:00  18/08/2016  09:00 
  1110113201   פנים רבות לעוני   04/07/2016  09:00  29/08/2016  09:00 
  1110180701   החברה בישראל - תמורות ובעיות   11/07/2016  09:00  01/09/2016  09:00 
  1110212501   יסודות הפסיכולוגיה החברתית   18/07/2016  09:00  09/08/2016  09:00 
  1110110601   פסיכולוגיה התפתחותית במעגל החיים   24/07/2016  09:00  16/08/2016  09:00 

בהצלחה בבחינות