25/06/2021 - 13:40

סמ   מועד   מספר   שם קורס   מרצים   שעה   חדר + אותיות שם משפחה  
25/06/2021
ב א 25/06 0366111108 אלגברה לינארית 1 א ד"ר אידלמן יולי 09:00
 • 009 אולם לב
  א-ת
ב א 25/06 0366111192 אלגברה לינארית 1 א 09:00
 • 006(מלמד) מלמד
  אודיסאה - א-ת
ב א 25/06 0366214003 תורת המספרים ד"ר פודר דורון 09:00
 • 005 אולם דאך
  א-כ
 • 102 אורנשטיין
  חדר שקט
 • 103 אורנשטיין
  ל-צ
 • 111 אורנשטיין
  ק-ת
ב א 25/06 0368323601 יסודות גרפיקה, עיבוד תמונה וראיה פרופ' כהן אור דני 09:00
 • 204 פיזיקה שנקר
  א-ג
 • 222 פיזיקה שנקר
  ד-לוין
 • 104 פיזיקה שנקר
  לומ-ע
 • 105 פיזיקה שנקר
  פ-ת
ב א 25/06 0351321701 מבוא לתורת המצב המוצק פרופ' אבנשטיין יובל 09:00
 • 110 אורנשטיין
  א-ת