רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0491322401   גישות מחקר בנוירואימונולוגיה   א'   א  03/02/2016   
      ב  01/04/2016   

הפקולטה למדעי החיים