רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455383201   פתולוגיות (מחלות) במאה ה- 21 - הדלקת כמטרה חדשנית לטיפול   ב'   א  16/06/2016   
      ב  25/07/2016   

הפקולטה למדעי החיים