רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455383001   פאוניסטיקה של חרקים א'   ב'   א  30/06/2016   
      ב  07/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים