רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455377901   פרקים בביוטכנולוגיה   א'   א  27/01/2016   
      ב  11/03/2016   

הפקולטה למדעי החיים