רשימת בחינות:
מס' קורס  שם קורס  סמסטר  מועד תאריך שעה
0455368601   אימונולוגיה כללית מעבדה   ב'   א  20/06/2016   
      ב  11/08/2016   

הפקולטה למדעי החיים